RZETARG NIEOGRANICZONY NA UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE MIASTA I GMINY NOWOGARD ORAZ ZIMOWE UTRZYMANIE ULIC I CHODNIKÓW

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 02.02.2016.15.14.00_ogA_oszenie.doc 2016-02-02 15:14:00
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 02.02.2016.15.14.00_SIWZ_2016.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-02-02 15:14:00 85 razy
Wynik postępowania
1 23.02.2016.12.29.16_zawiadomienie_o_wyborze_zajac.doc 2016-02-23 12:29:16
Udzielenie zamówienia
1 03.03.2016.14.37.15_OgA_oszenie_o_udzieleniu_zamA_wienia.doc 2016-03-03 14:37:15