Przygotowanie, dostarczenie i wydanie osobom uprawnionym posiłku szkolnego.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 01.02.2016.10.17.28_ogloszenie.pdf 2016-02-01 10:17:28
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 01.02.2016.10.17.28_cena_i_jakoA_A_-_II_przetarg-OSTATECZNY.docx Po terminie otwarcia ofert 2016-02-01 10:17:28 88 razy
Wynik postępowania
1 17.02.2016.08.39.08_DOC160217.pdf 2016-02-17 08:39:08