Przygotowanie, dostarczenie i wydanie osobom uprawnionym posiłku szkolnego.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 30.11.2015.11.06.13_ogloszenie.docx 2015-11-30 11:06:13
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 30.11.2015.11.06.13_siwz.doc Po terminie otwarcia ofert 2015-11-30 11:06:13 89 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 08.12.2015.09.20.48_wyjasnienie_tresci_specyfikacji.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-12-08 09:20:48
Wynik postępowania
1 30.12.2015.15.42.27_wynik_postepowania.pdf 2015-12-30 15:42:27
Udzielenie zamówienia
1 19.01.2016.12.49.55_udzielenie_zamowienia.doc 2016-01-19 12:49:55