Remont chodnika w ulicy Wojska Polskiego w Nowogardzie polegający na zmianie nawierzchni

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 07.09.2015.14.48.16_OgA_oszenie_o_zamA_wieniu.pdf 2015-09-07 14:48:16
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 07.09.2015.14.48.16_siwz.zip Po terminie otwarcia ofert 2015-09-07 14:48:16 141 razy
Wynik postępowania
1 27.10.2015.15.23.25_wybor_oferty.pdf 2015-10-27 15:23:25