PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE MIASTA I GMINY NOWOGARD ORAZ ZIMOWE UTRZYMANIE ULIC I CHODNIKÓW

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 22.01.2015.12.27.44_ogA_oszenie_przetargu.doc 2015-01-22 12:27:44
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 22.01.2015.12.27.44_SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2015-01-22 12:27:44 132 razy
Wynik postępowania
1 16.02.2015.17.01.05_zawiadomienie.pdf 2015-02-16 17:01:05
Udzielenie zamówienia
1 09.03.2015.09.25.34_ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.doc 2015-03-09 09:25:34