Na przebudowę ulicy Warszawskiej stanowiącej łącznik pomiędzy ulicami Kowalską i Zamkową w Nowogardzie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 14.10.2014.14.31.31_Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf 2014-10-14 14:31:31
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 14.10.2014.14.31.31_siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-10-14 14:31:31 183 razy
2 14.10.2014.14.32.02_Przedmiar_robot.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-10-14 14:32:02 210 razy
3 14.10.2014.14.32.09_Przedmiar_robot.xls Po terminie otwarcia ofert 2014-10-14 14:32:09 194 razy
4 14.10.2014.14.32.17_Szczegolowe_specyfikacje_techniczne.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-10-14 14:32:17 163 razy
5 14.10.2014.14.36.10_branza_sanitarna.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-10-14 14:36:10 333 razy
6 14.10.2014.14.36.26_inwentaryzacja_zieleni.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-10-14 14:36:26 288 razy
7 14.10.2014.14.37.53_projekt_budowlany_branza_elektryczna.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-10-14 14:37:53 389 razy
8 14.10.2014.14.39.07_projekt_budowlany_branza_drogowa.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-10-14 14:39:07 258 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 27.10.2014.16.51.38_odpowiedz_na_zapytania_Warszawska.docx Po terminie otwarcia ofert 2014-10-27 16:51:38
Wynik postępowania
1 07.11.2014.15.06.22_Zawiadomienie_Warszawska.pdf 2014-11-07 15:06:22