Przebudowa ulicy Warszawskiej stanowiącej łącznik pomiędzy ulicami: Kowalską i Zamkową w Nowogardzie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 23.09.2014.14.35.36_OgA_oszenie_o_zamA_wieniu.pdf 2014-09-23 14:35:36
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 23.09.2014.14.35.36_siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-09-23 14:35:36 163 razy
2 23.09.2014.14.36.57_projekt_budowlany_branza_drogowa.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-09-23 14:36:57 767 razy
3 23.09.2014.14.37.12_projekt_budowlany_branza_elektryczna.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-09-23 14:37:12 203 razy
4 23.09.2014.14.37.24_branza_sanitarna.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-09-23 14:37:24 176 razy
5 23.09.2014.14.37.39_inwentaryzacja_zieleni.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-09-23 14:37:39 135 razy
6 23.09.2014.14.37.51_szczegolowe_specyfikacje_techniczne.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-09-23 14:37:51 184 razy
7 23.09.2014.14.37.57_przedmiar_robot.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-09-23 14:37:57 155 razy
8 23.09.2014.14.38.03_przedmiar.xls Po terminie otwarcia ofert 2014-09-23 14:38:03 344 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 25.09.2014.15.43.31_sprostowanie_oczywistej_omylki.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-09-25 15:43:31
Wynik postępowania
1 28.10.2014.12.10.01_Uniewaznienie_Warszawska.pdf 2014-10-28 12:10:01