DOWÓZ DZIECI Z GMINY NOWOGARD DO SZKÓŁ I PLACÓWEK

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 22.07.2014.14.58.05_ogA_oszenie.doc 2014-07-22 14:58:05
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 22.07.2014.14.58.05_SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-07-22 14:58:05 307 razy
2 22.07.2014.14.58.16_Zal._nr_12.zip Po terminie otwarcia ofert 2014-07-22 14:58:16 245 razy
Wynik postępowania
1 20.08.2014.13.06.34_informacja_o_wyborze_oferty.pdf 2014-08-20 13:06:34