Eksploatacja i konserwacja sieci i urządzeń oświetlenia ulicznego na sieci wydzielonej w mieście i na terenie gminy Nowogard

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 22.07.2014.13.54.01_ogA_oszenie_przetargu.doc 2014-07-22 13:54:01
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 22.07.2014.13.54.01_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-07-22 13:54:01 121 razy
Wynik postępowania
1 22.08.2014.07.55.49_konserwacja.pdf 2014-08-22 07:55:49
Udzielenie zamówienia
1 02.09.2014.16.15.02_ogA_oszenie_o__udzieleniu_zamA_wienie.doc 2014-09-02 16:15:02