Budowa parkingów wzdłuż ul. 15 Lutego w Nowogardzie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 01.07.2014.11.23.34_Ogloszenie_o_zam.pdf 2014-07-01 11:23:34
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 01.07.2014.11.23.34_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-07-01 11:23:34 121 razy
2 01.07.2014.11.23.53_PRZEDMIAR.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-07-01 11:23:53 118 razy
3 01.07.2014.11.24.21_SPECYFIKACJE_TECHNICZNE.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-07-01 11:24:21 183 razy
4 01.07.2014.11.25.08_1_PSG_uzgodnienie.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-07-01 11:25:08 367 razy
5 01.07.2014.11.25.25_2_TP_SA_uzgodnienie.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-07-01 11:25:25 463 razy
6 01.07.2014.11.25.53_3_RDOS_uzgodnienie_wycinki_drzew.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-07-01 11:25:53 115 razy
7 01.07.2014.11.26.08_4_Zatwierdzenie_org_ruchu.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-07-01 11:26:08 108 razy
8 01.07.2014.11.26.26_D1_Plan_orientacyjny.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-07-01 11:26:26 99 razy
9 01.07.2014.11.26.49_D2_Plan_syt-wys_15_lutego.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-07-01 11:26:49 424 razy
10 01.07.2014.11.27.03_D3_Plan_tyczenia_15_lutego.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-07-01 11:27:03 169 razy
11 01.07.2014.11.27.21_OPIS_PB_15_lutego.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-07-01 11:27:21 670 razy
12 01.07.2014.11.27.48_D1_Plan_orientacyjny_1-10_000.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-07-01 11:27:48 104 razy
13 01.07.2014.11.28.02_D2_StaA_a_org_ruchu_15_lutego.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-07-01 11:28:02 106 razy
14 01.07.2014.11.28.27_D2_Tymczasowa_org_ruchu_15_lutego.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-07-01 11:28:27 100 razy
15 01.07.2014.11.28.40_Opis_StaA_a_org_ruchu_15_lutego.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-07-01 11:28:40 376 razy
16 01.07.2014.11.29.00_Opis_Tymczasowa_org_ruchu_15_lutego.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-07-01 11:29:00 366 razy
17 01.07.2014.11.29.14_Zatwierdzenie_org_ruchu.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-07-01 11:29:14 103 razy
Wynik postępowania
1 25.07.2014.11.56.16_zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf 2014-07-25 11:56:16
Udzielenie zamówienia
1 31.07.2014.14.41.38_ogloszenie_o__udzieleniu_zamowienia..pdf 2014-07-31 14:41:38