Budowa parkingów przy ul. 700-Lecia oraz ul. Kowalskiej w Nowogardzie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 18.06.2014.14.11.27_OWZ_Parkingi_700_Lecia_Kowalska_BZP.pdf 2014-06-18 14:11:27
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 18.06.2014.14.11.46_2014_05_27_SIWZ_parkingi_700_Lecia_Kowalska.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-06-18 14:11:46 104 razy
2 18.06.2014.14.24.06_Dokumentacja_Kowalska.zip Po terminie otwarcia ofert 2014-06-18 14:24:06 87 razy
3 18.06.2014.14.52.46_Formularze_edytowalne_parkingi.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-06-18 14:52:46 78 razy
4 domunetcja_700_lecia.zip Po terminie otwarcia ofert 2014-06-18 15:18:23 114 razy
5 20.06.2014.08.41.31_Kowalska_przedmiar.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-06-20 08:41:31 101 razy
Wynik postępowania
1 21.07.2014.09.43.02_Zawiadomieni_o_wyborzeOfert_art.pdf 2014-07-21 09:43:02
Udzielenie zamówienia
1 29.07.2014.11.22.24_OZU_parkingi_bip.pdf 2014-07-29 11:22:24