Świadczenie usług w zakresie prac geodezyjnych i kartograficznych w 2014 i 2015 roku dla gminy Nowogard

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 10.03.2014.10.09.33_ogloszenie_o_zamowieniu_geodeta_2014.doc 2014-03-10 10:09:33
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 10.03.2014.10.09.33_siwz_geodezyjne.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-03-10 10:09:33 204 razy
Udzielenie zamówienia
1 11.04.2014.15.03.18_ogA_oszenie_o_udzielonym_zamA_wieniu_2014.doc 2014-04-11 15:03:18