Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do Szkoły Podstawowej w Wierzbięcinie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 14.02.2014.15.33.52_ogloszenie_zamowienia.odt 2014-02-14 15:33:52
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 14.02.2014.15.33.52_SIWZ_olej_opaA_owy_luty_2014_r..pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-02-14 15:33:52 95 razy
Wynik postępowania
1 21.02.2014.14.11.09_Informacja_o_wyborze_oferty.odt 2014-02-21 14:11:09
Udzielenie zamówienia
1 21.02.2014.14.11.09_OGA_OSZENIE_O_UDZIELENIU_ZAMA_WIENIA.odt 2014-02-21 14:11:09