PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE MIASTA I GMINY NOWOGARD ORAZ ZIMOWE UTRZYMANIE ULIC I CHODNIKÓW

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 24.01.2014.12.38.08_ogA_oszenie_przetargu.doc 2014-01-24 12:38:08
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 24.01.2014.12.38.08_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-01-24 12:38:08 276 razy
Wynik postępowania
1 24.02.2014.17.11.53_zawiadomienie_o_wyborze.doc 2014-02-24 17:11:53
Udzielenie zamówienia
1 04.03.2014.16.16.40_ogloszenie_o_wyborze.doc 2014-03-04 16:16:40