Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do Szkoły Podstawowej w Wierzbięcinie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 20.01.2014.12.01.42_ogloszenie_zamowienia.odt 2014-01-20 12:01:42
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 20.01.2014.12.01.42_siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-01-20 12:01:42 111 razy
Wynik postępowania
1 28.01.2014.11.01.06_info_o_wyborze_oferty.doc 2014-01-28 11:01:06
Udzielenie zamówienia
1 28.01.2014.11.01.07_ogA_oszenie_o_udzieleniu_zamA_wienia.odt 2014-01-28 11:01:07