Przebudowa i remont lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul.3-go Maja 52 w Nowogardzie dotyczy tylko lokalu B

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 03.01.2014.18.07.12_oglosznie.doc 2014-01-03 18:07:12
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 siwz_zalaczniki.rar Po terminie otwarcia ofert 2014-01-03 18:16:56 210 razy
2 siwz.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-01-03 18:16:56 241 razy
Wynik postępowania
1 21.01.2014.17.30.57_wybor_nakorzystniejszej_oferty.doc 2014-01-21 17:30:57