Przebudowa ulicy Kowalskiej i odcinka ul. 5-go Marca w Nowogardzie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OG_OSZENIE_O_UDZIELENIE_ZAMOWIENIA_PUBLICZNEGO.pdf 2007-05-14 15:21:28
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_ul._Kowalska_i_5-go_Marca.pdf Po terminie otwarcia ofert 2007-05-14 15:21:28 71 razy
2 Opis_zadania_i_Przedmiar_robot.pdf Po terminie otwarcia ofert 2007-05-14 15:22:10 83 razy
3 plan_sytuacyjny.pdf Po terminie otwarcia ofert 2007-05-14 15:22:44 58 razy
4 specyf_techn_podbudowa.pdf Po terminie otwarcia ofert 2007-05-14 15:23:10 94 razy
5 specyfikacje_techn_wymagania_ogolne.pdf Po terminie otwarcia ofert 2007-05-14 15:23:31 55 razy
6 specyfikacje_techniczne.pdf Po terminie otwarcia ofert 2007-05-14 15:23:58 66 razy
7 przekroj_poprzeczny_2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2007-05-14 15:35:57 68 razy
Wynik postępowania
1 wykonawcy_-wg_rozdzielnika.pdf 2007-05-28 09:52:27
Udzielenie zamówienia
1 Og_oszenie_o_zawarciu_umowy.pdf 2007-06-06 10:50:48