Przebudowa ul. Romualda Traugutta w Nowogardzie (III)

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 1_OgloszenieInternet.pdf 2007-04-24 11:00:18
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 2_SPECYFIKACJA_Traugutta_III.pdf Po terminie otwarcia ofert 2007-04-24 11:00:18 105 razy
2 3_Przedmiar_robot_Traugutta.pdf Po terminie otwarcia ofert 2007-04-24 11:00:43 73 razy
3 4_Specyfikacje_Techniczne.pdf Po terminie otwarcia ofert 2007-04-24 11:01:07 67 razy
4 5_Opis_techniczny_Traugutta.pdf Po terminie otwarcia ofert 2007-04-24 11:01:23 114 razy
5 6_Plan_sytuacyjny_Model_(1).pdf Po terminie otwarcia ofert 2007-04-24 11:01:46 100 razy
6 7_Orientacja.pdf Po terminie otwarcia ofert 2007-04-24 11:02:01 59 razy
7 8_Niweleta_Model_(1).pdf Po terminie otwarcia ofert 2007-04-24 11:02:16 66 razy
8 9_Normalne_Model_(1).pdf Po terminie otwarcia ofert 2007-04-24 11:02:31 69 razy
9 10_organizacja_ruchu_druk_Model_(1).pdf Po terminie otwarcia ofert 2007-04-24 11:02:46 84 razy
10 11_Poprzeczniki_Model_(1).pdf Po terminie otwarcia ofert 2007-04-24 11:03:11 90 razy
11 12_Ska_one_Model_(1).pdf Po terminie otwarcia ofert 2007-04-24 11:03:24 49 razy
12 13_Tabela_plantowania.pdf Po terminie otwarcia ofert 2007-04-24 11:03:44 57 razy
13 14_Tabela_robot_ziemnych.pdf Po terminie otwarcia ofert 2007-04-24 11:04:08 59 razy
14 15_Tabela_wyrownania_mas_.pdf Po terminie otwarcia ofert 2007-04-24 11:04:28 61 razy
15 16_Tabela_zdjecia_humusu.pdf Po terminie otwarcia ofert 2007-04-24 11:04:45 54 razy
16 17_Wspo_rzedne.pdf Po terminie otwarcia ofert 2007-04-24 11:05:07 54 razy
Wynik postępowania
1 Zawiadomieni_o_wyborzeOfert_art.92_TrauguttaIII.pdf 2007-06-04 12:24:20
Udzielenie zamówienia
1 OgloszenieInternet_OZU_Traugutta_III.pdf 2007-06-13 12:39:36