Budowa ulicy Ogrodowej w Nowogardzie - łącznik do ul. Poniatowskiego

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 10.09.2013.07.34.18_ogloszenie_o_zamowieniu.pdf 2013-09-10 07:34:18
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 10.09.2013.07.34.18_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-09-10 07:34:18 156 razy
2 specyfikacja_drogowa.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-09-10 07:35:46 235 razy
3 przedmiar_kanalizacja_deszczowa.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-09-10 07:35:46 141 razy
4 czasowa_organizacja_ruchu.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-09-10 07:35:46 414 razy
5 projekt_budowlano_wykonawczy_branza_kanalizacja_deszczowa.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-09-10 07:35:46 421 razy
6 projekt_budowlano_wykonawczy_branza_budowlana.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-09-10 07:35:46 379 razy
7 przedmiar_budowlana.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-09-10 07:35:46 170 razy
8 organizacja_ruchu.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-09-10 07:35:46 211 razy
9 opracowanie_geotechniczne.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-09-10 07:35:46 243 razy
10 specyfikacja_kanalizacja_deszczowa.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-09-10 07:35:46 153 razy
Wynik postępowania
1 30.09.2013.10.13.34_zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf 2013-09-30 10:13:34
Udzielenie zamówienia
1 08.10.2013.09.08.55_ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf 2013-10-08 09:08:55