Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej umożliwiająca rozdział sieci ogólnospławnej na sieć kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej - etap III

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 19.07.2013.15.14.27_ogloszenie_o_zamowieniu.doc 2013-07-19 15:14:27
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 przedmiar_robot.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-07-19 15:15:11 366 razy
2 siwz_3_etap.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-07-19 15:15:11 186 razy
3 specyfikacja_techniczna.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-07-19 15:15:11 168 razy
4 dokumentacja_techniczna.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-07-19 15:15:11 225 razy
Wynik postępowania
1 19.08.2013.14.03.26_wybor_najkorzystniejszej_oferty.pdf 2013-08-19 14:03:26
Udzielenie zamówienia
1 14.11.2013.10.51.19_ogloszenie_o_udzielonym_zamowieniu.pdf 2013-11-14 10:51:19