DOWÓZ DZIECI Z GMINY NOWOGARD DO SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W GMINIE GOLENIÓW

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 13.07.2013.20.08.34_ogA_oszenie.pdf 2013-07-13 20:08:34
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 zalacznik_nr_2.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-07-15 11:51:49 142 razy
2 siwz_dowoz_goleniow.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-07-15 11:51:49 298 razy
3 zalacznik_nr_3.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-07-15 11:51:49 134 razy
4 zalacznik_nr_1.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-07-15 11:51:49 141 razy
5 zalacznik_nr_4.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-07-15 11:51:49 139 razy
6 zalacznik_nr_6.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-07-15 11:51:49 187 razy
7 zalacznik_nr_7.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-07-15 11:51:49 212 razy
8 zalacznik_nr_5.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-07-15 11:51:49 135 razy
Wynik postępowania
1 09.08.2013.14.52.35_informacja_o_wyborze_oferty.doc 2013-08-09 14:52:35
Udzielenie zamówienia
1 03.09.2013.15.16.13_ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.doc 2013-09-03 15:16:13