na: Dostawę pomocy dydaktycznych i pomocy interaktywnych na potrzeby projektu pn. "Szkoły nowogardzkiej gminy na edukacyjne wyżyny"

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 16.04.2013.12.29.14_Ogloszenie_BZP.doc 2013-04-16 12:29:14
2 16.04.2013.12.29.25_Ogloszenie_BZP.pdf 2013-04-16 12:29:25
3 22.04.2013.13.25.20_ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_patrz_zal_1.pdf 2013-04-22 13:25:20
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 zalacznik_nr_1_oferta.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-04-16 12:29:25 159 razy
2 zalacznik_nr_3_formularz_cen_jednostkowych.xls Po terminie otwarcia ofert 2013-04-16 12:29:25 675 razy
3 zalacznik_nr_5_oswiadczenie.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-04-16 12:29:25 142 razy
4 siwz_loga.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-04-16 12:29:25 163 razy
5 zalacznik_nr_2_oswiadczenie.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-04-16 12:29:25 133 razy
6 zalacznik_nr_4_oswiadczenie.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-04-16 12:29:25 132 razy
7 22.04.2013.13.25.20_formularz_cen_jednostkowych_nowy_patrz_zal_3.xls Po terminie otwarcia ofert 2013-04-22 13:25:20 385 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 18.04.2013.10.57.05_wyjasnienie_nr_1.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-04-18 10:57:06
2 22.04.2013.13.25.20_wyjasnienie_nr_2_patrz_zal_2.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-04-22 13:25:20
Wynik postępowania
1 20.05.2013.09.59.26_Informacja_o_wyborze_ofert.doc 2013-05-20 09:59:26
Udzielenie zamówienia
1 18.06.2013.14.05.37_bzp_portal.uzp.gov.pl.pdf 2013-06-18 14:05:37