Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do Szkoły Podstawowej w Wierzbięcinie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 22.03.2013.11.33.23_ogA_oszenie_zamA_wieniu..pdf 2013-03-22 11:33:23
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 22.03.2013.11.33.23_przetarg_specyfikacja.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-03-22 11:33:23 125 razy
Wynik postępowania
1 29.03.2013.11.02.07_info_o_wyborze_oferty.doc 2013-03-29 11:02:07
Udzielenie zamówienia
1 08.04.2013.14.45.37_ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf 2013-04-08 14:45:37