Dostawa materiałów biurowych, papieru, tonerów na potrzeby projektu pn. "Szkoły nowogardzkiej gminy na edukacyjne wyżyny"

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 18.03.2013.15.28.00_ogloszenie_o_zamowieniu.doc 2013-03-18 15:28:00
2 19.03.2013.08.51.33_bzp_ogloszenie.pdf 2013-03-19 08:51:33
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 18.03.2013.15.28.00_SIWZ_loga.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-03-18 15:28:00 89 razy
2 18.03.2013.15.28.46_zal2_oswiadczenie.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-03-18 15:28:46 65 razy
3 18.03.2013.15.29.02_zal3_formularz_cen_jednostkowych.xls Po terminie otwarcia ofert 2013-03-18 15:29:02 87 razy
4 18.03.2013.15.29.11_zal4_oswiadczenie.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-03-18 15:29:11 65 razy
5 18.03.2013.15.29.19_zal5_oswiadczenie.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-03-18 15:29:19 65 razy
6 19.03.2013.08.51.33_zal1_oferta.DOC Po terminie otwarcia ofert 2013-03-19 08:51:33 71 razy
Wynik postępowania
1 05.04.2013.21.04.02_informacja_wybor.doc 2013-04-05 21:04:02
Udzielenie zamówienia
1 18.04.2013.10.55.28_udzielenie_zamowienia.pdf 2013-04-18 10:55:28