Świadczenie usług przewozowych transportu zbiorowego dla potrzeb komunikacji miejskiej w mieście Nowogard w okresie 01.07.2013 r. do 30.06.2014 r

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 20.02.2013.13.03.11_72054-2013_ogloszenie.pdf 2013-02-20 13:03:11
2 22.02.2013.15.40.45_75944-2013-ogA_oszeniue_o_zmianie_ogA_oszenia.pdf 2013-02-22 15:40:45
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 20.02.2013.13.03.11_siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-02-20 13:03:11 371 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 22.02.2013.13.35.06_informacja_o_zmianie_siwz_i_ogloszenia.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-02-22 13:35:06
2 22.02.2013.13.35.16_75944-2013-ogloszeniue_o_zmianie_ogloszenia.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-02-22 13:35:16
3 13.03.2013.10.58.03_WNIOSEK.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-03-13 10:58:03
4 13.03.2013.10.58.14_ODPOWIEDZ_NA_WNIOSEK.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-03-13 10:58:14
Wynik postępowania
1 22.03.2013.11.39.07_uniewaA_nienie_przetargu.pdf 2013-03-22 11:39:07