Dostawa pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 dostawa_pojemnikow_ogloszenie_o_zamowieniu.pdf 2006-10-17 14:08:10
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 dostawa_pojemnikow_specyfikacja.pdf Po terminie otwarcia ofert 2006-10-17 14:08:10 106 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 dostawa_pojemnikow_ogloszenie_o_zamowieniu_modyfikacja.pdf Po terminie otwarcia ofert 2006-10-19 12:45:31
Wynik postępowania
1 wybor_oferty,_odrzucenie_oferty.pdf 2006-11-07 13:59:59
Udzielenie zamówienia
1 zawiadomienie_o_zawarciu_umowy.pdf 2006-12-01 09:41:08