Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę 2 bud. mieszkalnych 12 rodz. w Nowogardzie (II)

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 1_OgloszenieInternet.pdf 2006-10-13 10:24:10
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 2_SIWZ_bud_kom_II.pdf Po terminie otwarcia ofert 2006-10-13 10:24:10 120 razy
2 3_Harmonogram_bud_kom.pdf Po terminie otwarcia ofert 2006-10-13 10:24:27 111 razy
3 EWMAPA_-_Wyrys.pdf Po terminie otwarcia ofert 2006-10-13 10:24:38 112 razy
Wynik postępowania
1 Zawiadomieni_o_wyborzeOfert_art.92.pdf 2006-11-13 09:18:52
Udzielenie zamówienia
1 OgloszenieInternet_OZU.pdf 2006-11-23 10:14:11