Dostawa pomocy dydaktycznych i pomocy interaktywnych na potrzeby projektu "Szkoły nowogardzkiej gminy na edukacyjne wyżyny"

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie.doc 2012-11-30 16:01:13
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-11-30 16:01:37 310 razy
2 oferta_zal1.DOC Po terminie otwarcia ofert 2012-11-30 16:01:58 117 razy
3 oswiadczeniez_zal_2.doc Po terminie otwarcia ofert 2012-11-30 16:02:11 76 razy
4 zalacznik_3_formularz_cen_jednostkowych_ksiazki_materialy.xls Po terminie otwarcia ofert 2012-11-30 16:02:38 599 razy
5 oswiadczeniez_zal_4.doc Po terminie otwarcia ofert 2012-11-30 16:02:54 175 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 wyjasnienie_nr_1.doc Po terminie otwarcia ofert 2012-12-05 16:23:28
Wynik postępowania
1 Informacja_o_wyborze_ofert.doc 2012-12-13 13:19:17