Zapewnienie dostępu do internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym w Gminie Nowogard.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie_uzp.doc 2012-10-31 15:13:33
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_Internet.doc Po terminie otwarcia ofert 2012-11-05 08:59:38 14 razy
2 SIWZ_Internet.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-11-05 08:59:59 14 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 SIWZ_Internet.doc Po terminie otwarcia ofert 2012-10-31 15:13:33
2 SIWZ_Internet.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-10-31 15:15:58
3 odpowiedzi_i_wyjasnienia.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-11-07 09:34:32
Wynik postępowania
1 2012_11_09_zawiadomienie.pdf 2012-11-09 12:34:29