Roboty w zakresie bieżącego utrzymania dróg gminnych i powiatowych administrowanych przez Gminę Nowogard

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie_o_zamowieniu.doc 2012-09-27 13:42:50
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 kosztorys_ofertowy.xls Po terminie otwarcia ofert 2012-09-27 13:43:26 173 razy
2 przedmiar_robot.xls Po terminie otwarcia ofert 2012-09-27 13:43:33 149 razy
3 siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-09-27 13:49:22 154 razy
4 specyfikacje_techniczne.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-09-27 14:09:20 206 razy
Wynik postępowania
1 zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf 2012-10-16 15:01:13
Udzielenie zamówienia
1 ogloszenie_o_udzielonym_zamowieniu.pdf 2012-10-30 10:54:14