DOWÓZ DZIECI Z GMINY NOWOGARD DO SZKÓŁ I PLACÓWEK

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogA_oszenie_dowA_z_2_czA_A_ci.doc 2012-09-07 19:54:03
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 specyfikacja_dowA_z_2_czA_A_ci.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-09-07 19:54:03 91 razy
Wynik postępowania
1 informacja_o_wyborze_oferty_wrzesien_2012.pdf 2012-09-18 13:54:43
Udzielenie zamówienia
1 2012_09_26_udzielenie_zamowienia.pdf 2012-09-26 10:32:20