Eksploatacja i konserwacja sieci i urządzeń oświetlenia ulicznego na sieci wydzielonej w mieście i na terenie gminy Nowogard

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie.doc 2012-07-10 12:20:08
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2012-07-10 12:20:08 175 razy
2 zalaczniki.doc Po terminie otwarcia ofert 2012-07-10 12:20:22 161 razy
3 mapa.JPG Po terminie otwarcia ofert 2012-07-10 12:20:38 158 razy
Wynik postępowania
1 wynik_postepowania.doc 2012-08-17 11:28:30
Udzielenie zamówienia
1 udzielenie_zamowienia.doc 2012-08-28 12:05:21