Przebudowa ulicy Kościelnej w Nowogardzie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie_o_zamowieniu.pdf 2012-07-05 12:37:36
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SWIZ_Koscielna.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-07-05 12:37:37 267 razy
2 projekt_budowlany.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-07-05 12:40:17 237 razy
3 kosztorys_slepy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-07-05 12:42:52 189 razy
4 przedmiar_robot.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-07-05 12:42:52 217 razy
5 specyfikacje_techniczne_koscielna.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-07-05 12:42:52 290 razy
6 koscielna_stala_organizacja_ruchu.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-07-05 12:50:29 165 razy
7 koscielna_tymczasowa_organizacja_ruchu.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-07-05 12:51:30 368 razy