Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej umożliwiająca rozdział sieci ogólnospławnej na sieć kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej - etap II.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie_o_zamowieniu.pdf 2012-05-24 15:23:11
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-05-24 15:23:11 266 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 2012_06_01_odpowiedzi.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-06-01 14:26:31
Wynik postępowania
1 wybA_r_najjorzystniejszej_oferty.pdf 2012-06-25 15:38:28