II Przetarg - przebudowa odcinka od A do H oraz odcinka E-N drogi i chodników na osiedlu mieszkaniowym WARYŃSKIEGO w Nowogardzie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie.pdf 2006-10-05 14:36:09
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2006-10-05 14:36:09 81 razy
2 Specyfikacja_techniczna.pdf Po terminie otwarcia ofert 2006-10-05 14:36:45 69 razy
3 Dokumentacja_techniczna.pdf Po terminie otwarcia ofert 2006-10-05 14:38:01 268 razy
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie_o_wyborze_oferty.doc 2006-10-12 10:58:54
2 Zawiadomienie_o_wyborze_oferty_-_internet.doc 2006-10-18 13:26:44
Udzielenie zamówienia
1 Og_oszenie_o_zawarciu_umowy.doc 2006-11-07 12:22:35