Świadczenie usług windykacyjnych wierzytelności gminy Nowogard - należności z tytułu zaległości w opłatach za najem lokali mieszkalnych i użytkowych oraz z tytułu bezumownego korzystania z lokali administrowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Nowogardzie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 2012_05_17_przetarg.pdf 2012-05-17 12:05:43
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 2012_05_17_siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-05-17 12:05:43 208 razy
Wynik postępowania
1 informacja_o_wyborze_oferty.pdf 2012-06-05 13:03:27