Roboty w zakresie bieżącego utrzymania dróg gminnych i powiatowych administrowanych przez Gminę Nowogard

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf 2011-10-21 14:22:40
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-10-21 14:22:40 159 razy
2 kosztorys_ofertowy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-10-21 14:23:26 175 razy
3 przedmiar_robot.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-10-21 14:23:49 240 razy
4 specyfikacja_techniczna.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-10-21 14:34:49 216 razy
Wynik postępowania
1 zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf 2011-11-23 14:21:10
Udzielenie zamówienia
1 Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.doc 2011-12-23 14:50:29