Dostawa i montaż urządzeń sezonowego składanego lodowiska pn.: Biały Orlik w Nowogardzie przy Zespole Szkół Ogólnokształcących ul. Boh. Warszawy 78

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OWZ_BiaA_y_Orlik.pdf 2011-10-19 10:13:27
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_BiuaA_y_Orlik_111017.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-10-19 10:13:27 204 razy
2 Formularze_BiaA_y_Orlik.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-10-19 10:14:06 114 razy
3 S3_06_-_plansza_koordynacyjna.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-10-19 10:15:34 76 razy
4 S3_07_-_zagosp_terenu.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-10-19 10:16:49 91 razy
5 S3_08_-_rzut_boisk.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-10-19 10:17:15 117 razy
6 Inwentaryzacja_powykonawca_Orlik.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-10-19 10:17:46 108 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 Wyjasnienia_BiaA_y_Orlik_bip.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-10-24 15:16:50
Wynik postępowania
1 Zawiadomieni_o_wyborzeOfert_art.92_lodowisko.pdf 2011-11-08 11:11:07
Udzielenie zamówienia
1 OZU_Bialy_Orlik.pdf 2011-11-18 14:34:02