Wymiana stolarki okienne w Szkole Podstawowej nr 2 w Nowogardzie przy ul. St. Żerowmskiego 5 (etap II)

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 1_OgloszenieInternet.pdf 2006-09-29 12:23:46
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 2_SIWZ_SP_okna_II.pdf Po terminie otwarcia ofert 2006-09-29 12:24:07 105 razy
2 3_SPEC_TECHN_WYK_.pdf Po terminie otwarcia ofert 2006-09-29 12:24:21 98 razy
3 4_Przedmiar_SP2_okna_II.pdf Po terminie otwarcia ofert 2006-09-29 12:24:34 105 razy
4 5_Szko_a_elewacje.pdf Po terminie otwarcia ofert 2006-09-29 12:26:38 74 razy
5 6_szko_a_parter_i_piwnice.pdf Po terminie otwarcia ofert 2006-09-29 12:26:50 65 razy
6 7_szko_a_parter.pdf Po terminie otwarcia ofert 2006-09-29 12:27:01 80 razy
7 8_szko_a_pietro_II.pdf Po terminie otwarcia ofert 2006-09-29 12:27:11 60 razy
8 9_zko_a_pietro.pdf Po terminie otwarcia ofert 2006-09-29 12:27:24 70 razy
9 10_zestawienie_stolarki.pdf Po terminie otwarcia ofert 2006-09-29 12:27:47 90 razy
10 11_Opis_tech-szko_a_podstawowa_Nr_2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2006-09-29 12:28:03 137 razy
11 schemat_elewacji_-_etap_II.pdf Po terminie otwarcia ofert 2006-09-29 12:35:30 99 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 Wyjasnienie_nr_1_SP2okna_II.pdf Po terminie otwarcia ofert 2006-10-05 14:10:28
Wynik postępowania
1 Ogloszenie_o_wyborze.pdf 2006-10-19 08:20:23
Udzielenie zamówienia
1 Ogloszenie_o_wyborze.pdf 2006-11-13 10:06:38