Przeprowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania dla uczniów zdolnych klas I-III w szkołach podstawowych na terenie gminy Nowogard w ramach projektu pn.: Wczesnoszkolna indywidualizacja - wysokiej jakości edukacja

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 2011_09_12_przetarg_rozwijanie_zainteresowan.pdf 2011-09-12 15:44:36
2 zmiana_ogloszenia.doc 2011-09-14 13:13:19
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 2011_09_12_przetarg_rozwijanie_zainteresowan_siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-09-12 15:44:36 430 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 zmiana_SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-09-14 13:14:48
Wynik postępowania
1 informacja_o_wyborze_oferty_zdolne.pdf 2011-09-21 16:37:35
Udzielenie zamówienia
1 ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_zdolne.pdf 2011-09-29 16:00:15