Przeprowadzenie zajęć kompensacyjnych dla uczniów klas I-III w szkołach podstawowych na terenie gminy Nowogard w ramach projektu pn.: Wczesnoszkolna indywidualizacja - wysokiej jakości edukacja

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 2011_09_12_przetarg_kompensacyjne.pdf 2011-09-12 15:43:39
2 zmiana_ogloszenia.doc 2011-09-14 13:18:56
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 2011_09_12_przetarg_kompensacyjne_siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-09-12 15:43:39 257 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 zmiana_SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-09-14 13:18:56
Wynik postępowania
1 informacja_o_wyborze_oferty_kompensa.pdf 2011-09-21 16:35:04
Udzielenie zamówienia
1 ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_kompensacyjne.pdf 2011-10-03 11:58:33