Przeprowadzenie korekcyjnych zajęć dla uczniów klas I-III w szkołach podstawowych na terenie gminy Nowogard w ramach projektu pn.: Wczesnoszkolna indywidualizacja - wysokiej jakości edukacja

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie3.pdf 2011-09-09 16:22:59
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_3.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-09-09 16:22:59 219 razy
Wynik postępowania
1 informacja_o_wyborze_oferty.pdf 2011-09-20 13:50:17
2 informacja_o_wyborze_oferty_poprawione.pdf 2011-09-21 11:48:24
Udzielenie zamówienia
1 ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_korekcyjne.pdf 2011-09-29 15:59:15