Przeprowadzenie zajęć dla uczniów klas I-III z trudnościami w czytaniu i pisaniu w szkołach podstawowych na terenie gminy Nowogard w ramach projektu pn.: Wczesnoszkolna indywidualizacja - wysokiej jakości edukacja

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie1.pdf 2011-09-09 16:18:54
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-09-09 16:18:54 242 razy
Wynik postępowania
1 informacja_o_wyborze_oferty.pdf 2011-09-20 13:48:45
2 informacja_o_wyborze_oferty_poprawione.pdf 2011-09-21 11:40:55
Udzielenie zamówienia
1 ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_czytanie.pdf 2011-09-29 15:59:43