na przebudowę odcinka A-B-C drogi i chodników na osiedlu mieszkaniowym RADOSŁAW w Nowogardzie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf 2006-09-28 13:33:04
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2006-09-28 13:33:04 81 razy
2 Specyfikacje_Techniczne.pdf Po terminie otwarcia ofert 2006-09-28 13:33:42 90 razy
3 Dokumentacja_Techniczna.pdf Po terminie otwarcia ofert 2006-09-28 13:36:51 121 razy
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie_o_wyborze_oferty.doc 2006-10-13 09:09:54
Udzielenie zamówienia
1 Og_oszenie_o_zawarciu_umowy.doc 2006-10-24 09:07:15