Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Orzechowie w ramach rządowego programu Radosna Szkoła

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie_uzp_o_zam.pdf 2011-08-09 13:58:17
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-08-09 13:58:39 210 razy
2 RS-Orzechowo-opis.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-08-09 13:59:50 345 razy
3 RS-Orzechowo-rys1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-08-09 14:00:22 208 razy
4 RS-Orzechowo-rys2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-08-09 14:00:38 211 razy
5 RS-Orzechowo-rys3.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-08-09 14:00:58 256 razy
6 RS-Orzechowo-rys4.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-08-09 14:01:18 194 razy
7 RS-Orzechowo-rys5.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-08-09 14:01:37 197 razy
8 RS-Orzechowo-Tablica_z_regulaminem.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-08-09 14:01:55 190 razy
9 RS-Orzechowo-bujak_Dino.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-08-09 14:02:15 225 razy
10 RS-Orzechowo-bujak_Zyrafa.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-08-09 14:02:32 204 razy
11 RS-Orzechowo-Hustawka_podwojna.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-08-09 14:02:51 180 razy
12 RS-Orzechowo-Karta-Wazka.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-08-09 14:03:08 178 razy
13 RS-Orzechowo-MiniCentrumZabaw.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-08-09 14:03:26 240 razy
14 RS-Orzechowo-Podwojne_drazki_do_cwiczen.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-08-09 14:03:44 203 razy
15 RS-Orzechowo-porA_cz_do_pompek.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-08-09 14:04:03 200 razy
16 STWiRRB_Plac_zabaw_w_Orzechowie.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-08-09 14:04:38 254 razy
17 przedmiar_str_1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-08-09 14:10:05 237 razy
18 przedmiar_str_2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-08-09 14:10:22 197 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 odpowiedzi_na_pytania_Orzechowo.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-08-25 08:04:17
Wynik postępowania
1 Informacja_o_wyborze_oferty.pdf 2011-09-09 15:31:15
Udzielenie zamówienia
1 ogloszenie_o_udz_zam.pdf 2011-09-16 15:45:30