Przebudowa świetlicy w Trzechlu

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OWZ_Trzechel.pdf 2010-10-22 13:56:20
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_Trzechel.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-22 13:56:20 204 razy
2 01_architektura+czopuch.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-22 13:56:37 164 razy
3 01_a_architektura.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-22 13:56:47 157 razy
4 02_inwentaryzacja.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-22 13:56:54 139 razy
5 03_konstrukcje.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-22 13:57:02 141 razy
6 03_a_konstrukcje.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-22 13:57:08 152 razy
7 04_elektryczne.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-22 13:57:15 143 razy
8 05_sanitarne.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-22 13:57:24 143 razy
9 06_stwior.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-22 13:57:31 161 razy
10 trzechel_zerowy3.ath Po terminie otwarcia ofert 2010-10-22 13:57:38 180 razy
11 Przedmiar_Trzechel.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-27 09:10:43 204 razy
12 Formularze_1.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-11-03 10:15:19 96 razy
13 Formularze_2.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-11-03 10:15:43 100 razy
Wynik postępowania
1 Zawiadomieni_o_wyborzeOfert_art.92_Trzechel.pdf 2010-11-24 10:36:35
Udzielenie zamówienia
1 OZU_Trzechel.pdf 2010-12-03 11:32:55