Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. 3 Maja w Nowogardzie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OGLOSZENIE.pdf 2010-10-15 14:52:57
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-15 14:51:54 209 razy
2 za?_nr_1_projekt_budowlany.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-15 15:11:01 0 razy
3 za?_nr_2_specyfikacja_techniczna.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-15 15:11:01 0 razy
4 za?._nr_3_przedmiar_rob?t.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-15 15:11:01 0 razy
5 za?._nr_4_kosztorys_?lepy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-15 15:11:01 0 razy
6 za?_nr_1_projekt_budowlany.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-15 15:11:09 0 razy
7 zal_nr_1_projekt_budowlany.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-15 17:32:46 396 razy
8 zal_nr_2_specyfikacja_techniczna.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-15 17:32:55 153 razy
9 zal_nr_3_przedmiar_robot.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-15 17:33:02 167 razy
10 zal_nr_4_kosztorys_slepy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-15 17:33:07 358 razy
11 nowogard_syt_arkusz_nr_1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-28 13:52:48 74 razy
12 nowogard__plansza_syt_arkusz_nr_2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-28 13:55:33 77 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 ODPOWIEDZ_NA_ZAPYTANIE.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-26 09:00:49
Wynik postępowania
1 wybor_oferty.pdf 2010-11-08 11:18:25
2 UNIEWAA_NIENIE.doc 2010-12-29 16:43:21