Przebudowa ulicy Traugutta w Nowogardzie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 1_OgloszenieInternet.pdf 2006-09-15 11:35:02
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 2_SIWZ_Traugutta.pdf Po terminie otwarcia ofert 2006-09-15 11:35:02 72 razy
2 3_Przedmiar_robot_Traugutta.pdf Po terminie otwarcia ofert 2006-09-15 11:35:30 54 razy
3 4_Specyfikacje_Techniczne.pdf Po terminie otwarcia ofert 2006-09-15 11:36:09 55 razy
4 5_Opis_techniczny_Traugutta.pdf Po terminie otwarcia ofert 2006-09-15 11:36:20 89 razy
5 6_Plan_sytuacyjny_Model_(1).pdf Po terminie otwarcia ofert 2006-09-15 11:36:43 65 razy
6 7_Orientacja.pdf Po terminie otwarcia ofert 2006-09-15 11:36:56 108 razy
7 Niweleta_Model_(1).pdf Po terminie otwarcia ofert 2006-09-15 11:37:42 67 razy
8 Normalne_Model_(1).pdf Po terminie otwarcia ofert 2006-09-15 11:37:57 72 razy
9 organizacja_ruchu_druk_Model_(1).pdf Po terminie otwarcia ofert 2006-09-15 11:38:15 56 razy
10 Poprzeczniki_Model_(1).pdf Po terminie otwarcia ofert 2006-09-15 11:38:48 65 razy
11 Ska_one_Model_(1).pdf Po terminie otwarcia ofert 2006-09-15 11:39:10 36 razy
12 Tabela_plantowania.pdf Po terminie otwarcia ofert 2006-09-15 11:39:34 73 razy
13 Tabela_robot_ziemnych.pdf Po terminie otwarcia ofert 2006-09-15 11:40:10 90 razy
14 Tabela_wyrownania_mas_.pdf Po terminie otwarcia ofert 2006-09-15 11:40:26 46 razy
15 Tabela_zdjecia_humusu.pdf Po terminie otwarcia ofert 2006-09-15 11:40:42 54 razy
16 Wspo_rzedne.pdf Po terminie otwarcia ofert 2006-09-15 11:40:59 119 razy
Wynik postępowania
1 Ogloszenie_uniewaznienie.pdf 2006-09-26 15:02:00