Remont pomieszczenia Forum w Zespole Szkół Ogólnokształcących przy ul. Boh. Warszawy 78 w Nowogardzie - (II postępowanie)

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie_II_postA_powanie.pdf 2010-07-26 10:19:40
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-07-26 10:20:13 126 razy
2 Zalaczniki_do_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-07-26 10:21:22 124 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 modyfikacja_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-08-02 11:33:31
2 PRZEDMIAR_ROBOT.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-08-02 11:33:58
3 rys_pogladowy_obudowy_grzejnikA_w.jpg Po terminie otwarcia ofert 2010-08-02 11:34:37
Wynik postępowania
1 Informacja_o_wyborze_oferty.pdf 2010-08-18 13:33:33
Udzielenie zamówienia
1 ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf 2010-08-27 08:51:08