Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

sprzedaż - Błotno 43a gm. Nowogard, działka nr 78/1


Na podstawie art.38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity:Dz.U. Z 2004r. Nr 261, poz.2603) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.z 14 września 2004r. Nr 207 poz.2108)

Nowogard 6.10.2006 r.

Burmistrz Nowogardu

Ogłasza pierwszy przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej składającej się z działki nr 78/1 o pow. 0,1015 ha zabudowanej budynkiem użytkowym, położonej w obrębie Błotno 43a gm. Nowogard.

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość rolna składająca się z działki nr 78/1 o pow. 0,1015 ha zabudowana budynkiem użytkowym o pow. 163,39 m2, położona w obrębie Błotno 43a gm. Nowogard.

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą KW Nr 22432 i nie jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi prawami osób trzecich ani hipotekami.

Przetarg ogranicza się do mieszkańców Sołectwa Błotno.

Przetarg odbędzie się w dniu 10.11.2006r. o godz.1015 w sali obrad /I piętro/ Urzędu Miejskiego w Nowogardzie Plac Wolności 1.

Cena wywoławcza nieruchomości - 8.849,00 zł.

cena działki - 7.937,00 zł

cena budynku - 912,00 zł

postąpienie - nie mniej niż 1% ceny wywoławczej tj. 100,00 zł.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.

Nieruchomość przeznaczona jest na cele usługowo-mieszkalne.

Nieruchomość wyposażona jest w urządzenia infrastruktury technicznej tj. energetyczna, wodna.

Do ceny nieruchomości doliczone będą koszy przygotowania nieruchomości do sprzedaży w wysokości 460,00 zł. tj. wycena nieruchomości (podstawa - Uchwała Nr V/87/03 Rady Miejskiej Nowogard z dnia 20 lutego 2003r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami komunalnymi).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% wartości nieruchomości tj.900,00 zł. w kasie Urzędu Miejskiego do dnia 7.11.2006r. do godz.1430 lub na konto: BANK PEKAO S.A. Nowogard nr 6112403884 1111 0000 4209 2470.

Dokument potwierdzający wpłacenie wadium należy okazać komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu.

W przypadku wygrania przetargu wadium zaliczone zostanie na poczet nabycia nieruchomości.

W przypadku przegrania przetargu wadium zostanie w całości wypłacone w ciągu trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.

Podpisanie umowy notarialnej nastąpi w terminie jednego miesiąca od dnia przeprowadzonego przetargu.

Osobie, która wygra przetarg a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej, wpłaconego wadium nie zwraca się.

O terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie powiadomiony odrębnym pismem.

Należność za nabycie nieruchomości wpłaca sie najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej bez możliwości rozłożenia na raty.

Burmistrz Nowogardu może odwołać przetarg podając do publicznej wiadomości uzasadnione przyczyny.

Szczegółowych informacji udziela Urząd Miejski w Nowogardzie, Plac Wolności 1, tel. (091) 39-26-225 lub (091)39-26-226.

Burmistrz Nowogardu

Kazimierz Ziemba

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Zadróżny 12-10-2006 10:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-10-2006
Ostatnia aktualizacja: - 12-10-2006 10:58